Puuetega inimeste toetus

Puuetega inimeste toetus on ette nähtud raske ja sügava puudega isikute toimetuleku soodustamiseks ja seda võib maksta:

  • toimetulekuks vajaliku õpetuse või tõlketeenuse saamiseks
  • rehabilitatsiooniteenuse saamiseks
  • elu- või üldkasutatavate ruumide kohandamiseks
  • võimaluste loomiseks kutseõppe või töökoha saamiseks
  • tugiisiku või isikliku abistaja saamiseks

Toetuse taotlemiseks on vajalik puudega inimese või tema esindaja avaldus, millele lisatakse rahabilitatsiooniplaan (selle olemasolul), pere- või eriarsti soovitus ja/või hooldusvajaduse hindamise materjal, millest tuleneb konkreetse abi vajadus.

Toetuse määramiseks teeb vallavalitsusele ettepaneku volikogu sotsiaalkomisjon

Toetuse suurus kuni 320 eurot aastas.

Vaata lisaks:

Puuetega inimeste toetuse avaldus (Word DOC, 25 KB)

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas kinnitas Kuusalu Vallavolikogu  28. jaanuari 2015. a määrusega nr 1.