Puuetega inimeste toetus

Puuetega inimeste toetus on ette nähtud raske ja sügava puudega isikute toimetuleku soodustamiseks ja seda võib maksta:

  • toimetulekuks vajaliku õpetuse või tõlketeenuse saamiseks
  • rehabilitatsiooniteenuse saamiseks
  • elu- või üldkasutatavate ruumide kohandamiseks
  • võimaluste loomiseks kutseõppe või töökoha saamiseks
  • tugiisiku või isikliku abistaja saamiseks

Toetuse taotlemiseks on vajalik puudega inimese või tema esindaja avaldus, millele lisatakse rahabilitatsiooniplaan (selle olemasolul), pere- või eriarsti soovitus ja/või hooldusvajaduse hindamise materjal, millest tuleneb konkreetse abi vajadus.

Toetuse määramiseks teeb vallavalitsusele ettepaneku volikogu sotsiaalkomisjon

Toetuse suurus kuni 320 eurot aastas

 

Taotlemine elektrooniliselt

 

Vajalikud sammud:

Avage Puuetega inimeste toetuse taotlemise e-vorm. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Seejärel kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kuusalu  vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 

Taotluse vormi saab täita ka paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Kuusalu vallamajast hoolekandeteenistusest.  

Vaata lisaks:

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas kinnitas Kuusalu Vallavolikogu  28. jaanuari 2015. a määrusega nr 1.