Sünnitoetus

Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul üldjuhul lapse emale, kui lapse ema on olnud Kuusalu valla elanik vähemalt 6 kuud enne lapse sündi. Sünnitoetust makstakse ka juhul, kui lapse isa on olnud Kuusalu valla elanik vähemalt 6 kuud enne lapse sündi ja lapse ema on end vallaelanikuks registreerinud enne lapse sündi.

Toetus makstakse kahes võrdses osas: I osa toetusest (175 eurot) makstakse kuni 3 kuud peale lapse sündi. Sünnitoetuse II osa (175 eurot) makstakse lapse 1. aastaseks saamise kuul kui laps on jätkuvalt olnud aasta jooksul Kuusalu valla elanik.

Toetus kantakse saaja arvelduskontole või makstakse välja sularahas.

Vaata lisaks:

Sünnitoetuse avaldus (DOC)

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas kinnitas Kuusalu Vallavolikogu  28. jaanuari 2015. a määrusega nr 1.