Tervisetoetus

Tervisetoetust makstakse Kuusalu valla riskigruppi (vähekindlustatud isik või pere, kelle igakuine sissetulek jääb alla kohaliku toimetulekupiiri (alla 260 euro); lasterikas pere; seadusjärgsete ülalpidajateta üksi elav pensionär; raske või sügava puudega inimene) kuuluvale isikule või perele.

Ravimihüvitise taotlemiseks esitatakse esmakordsel pöördumisel arstitõend, mis kinnitab, et ravimite tarvitamine on inimesele eluliselt vajalik. Erandkorras võib vallavalitsus ravitoetust määrata ka arstiretsepti alusel, kui on võimalik eelnevalt välja selgitada ravimi maksumus. Sellisel juhul esitab toetuse saaja ostukviitungi pärast ravimi väljaostmist.

Avaldusele lisatakse ostetud ravimite nimelised maksekviitungid.

Toetust makstakse kuni 60 eurot ühele taotlejale kvartalis. Iga kord tuleb teha uus avaldus. Retseptiravimite ostukulude hüvitamisel võetakse arvesse puuetega inimeste sotsiaaltoetus isikute puhul, kelle sissetulek ületab kohalikku toimetulekupiiri 1,5 kordselt.

Hooldusvahendite, tervishoiuteenuse, prillide, proteeside ja tehniliste abivahendite muretsemiseks võib saada hüvitust kuni 130 eurot aastas ühele taotlejale. Arstitõend peab kinnitama abivahendite hädavajadust ja maksekviitung tehtud kulutusi.
Haigetranspordiks (haigete raviasutusse või tagasi toimetamiseks kui isiku tervisliku seisundi tõttu on vajadus kasutada invatransporti) on võimalik taotleda kuni 65 eurot aastas ühele taotlejale. Väljamakse aluseks on kuludokumendid või teenuse osutaja poolt esitatud arve.

Taotlemine elektrooniliselt

 

Vajalikud sammud:

Avage Tervisetoetuse taotlemise e-vorm. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Seejärel kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kuusalu  vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 

 

Taotluse vormi saab täita ka paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Kuusalu vallamajast hoolekandeteenistusest. 

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas kinnitas Kuusalu Vallavolikogu  28. jaanuari 2015. a määrusega nr 1.