Ühekordne toetus

Ühekordset toetust makstakse riskigruppi kuuluvale isikule või perele üldjuhul üks kord aastas majanduslike raskuste puhul erakorraliste väljaminekute hüvituseks.

Toetuse suurus on kuni 200 eurot.

Taotlemine elektrooniliselt

 

Vajalikud sammud:

Avage ühekordse toetuse taotlemise e-vorm. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Seejärel kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kuusalu  vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 

 


Taotluse vormi saab täita ka paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Kuusalu vallamajast hoolekandeteenistusest. 

Taotlus tuleb esitada vallavalitsusele, kes määrab toetuse sotsiaalkomisjoni ettepaneku alusel.

Vaata lisaks:

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas kinnitas Kuusalu Vallavolikogu  28. jaanuari 2015. a määrusega nr 1.