Ühekordne toetus

Ühekordset toetust makstakse riskigruppi kuuluvale isikule või perele üldjuhul üks kord aastas majanduslike raskuste puhul erakorraliste väljaminekute hüvituseks.

Toetuse suurus on kuni 200 eurot.

Toetuse taotlemiseks on kindel avaldusevorm, mis tuleb esitada vallavalitsusele, kes määrab toetuse sotsiaalkomisjoni ettepaneku alusel.

Vaata lisaks:

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas kinnitas Kuusalu Vallavolikogu  28. jaanuari 2015. a määrusega nr 1.