Uudised ja teated

Kuusalu valla avatud juhtimise kokkuleppe sõlmimine

Eile, 17. jaanuaril sõlmisid valimisliitudest Ühine Kodu, Üks Kuusalu Vald ja Arenev Kuusalu vald valitud viisteist Kuusalu vallavolikogu liiget avatud juhtimise kokkuleppe.   ...

Harjumaa bussijuht 2017 kandidaatide ülesseadmine

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus kuulutab välja konkurssi „ Harjumaa bussijuht 2017 ". Konkurssi eesmärgiks on tunnustada bussijuhti tema töökohustuste eeskujuliku täitmise eest. Oma...

Valmis Kuusalu valla elanike rahulolu-uuring

Ajavahemikul 09. oktoobrist – 15. oktoobrini 2017 viis Kuusalu Vallavalitsus kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste raames läbi uuringu Kuusalu valla elanike rahulolu kohta. Arvamust oli...

RMK teabepäev seoses planeeritavate harvendusraietega Rehatse maastikukaitsealal

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) plaanib 2018. aastal teostada harvendusraieid Rehatse maastikukaitsealal.  Seoses sellega korraldab Kuusalu Vallavalitsus kolmapäeval, 07. veebruaril...

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 6. istung toimub kolmapäeval, 17. jaanuaril 2018 kell 16.00 Kuusalu Rahvamajas, Keskväljak 10 PÄEVAKORRA PROJEKT: 1. Kuusalu Vallavolikogu esimehe valimine 2....

Muudatus Ida suunal alates 08. jaanuarist 2018

Vastu tulles sõitjate soovidele toimuvad tööpäeva sõiduplaanides alates 08.01.2018 väikesed muudatused ida suuna avalikul liinil 151A. Liinil 151A lisandub kõikidel reisidel...

Kaitseväe väljaharjutus 22.-26.01.2018 ja 05.-16.02.2018.

Ajavahemikus 22.-26.01.2018 ja 05.-16.02.2018 viiakse läbi Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljoni väliharjutus Kuusalu vallas Soodla jõe kallastel Kosu külast Valgejõeni. Põhjas ulatub...

Maavalitsuste ülesannete jaotus

Maavalitsuste reformi ettevalmistamisel on valdkondade kaupa kaardistatud maavalitsuste baaseelarve tegevuskulude jaotus ning lähtutud põhimõttest, et kui maavalitsustelt antakse riigiasutusele...

Õnnetuste ära hoidmiseks järgi pürotehnika kasutamisel ohutusnõudeid

Seoses läheneva aastavahetusega tuletavad Tehnilise Järelevalve Amet ja Tarbijakaitseamet meelde, et pürotehnika kasutamisel tuleb lähtuda iga konkreetse toote kasutusjuhendist ning järgida...

Teade! Kommipakk.

Kõik Kuusalu valla eelkooliealised  lapsed , kes ei käi Kuusalu valla ja Loksa linna lasteaedades, saavad jõulu kommipakid kätte Kuusalu Vallavalitsusest (sotsiaalosakonnast) E,...

KUUSALU VALLA ÜLDPLANEERINGU ESKIISLAHENDUSE AVALIK VÄLJAPANEK

Eskiislahendusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel ning vallavalitsuse ruumides Kuusalu alevik, Kuusalu tee 35A ning Kuusalu vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis (Loksa linn, Papli tn 2, II...

MTÜ Estlanderi iga-aastane RAHVAMATK LAHEMAAL

Ekströmi marss 2018 Ekströmi marss on liikumisharjumust edendav sõjaajalugu tutvustav kogupere sündmus. Siin on lisaks loodusmatkadele ka erinevad ajastu-omased elamused muusikast ja...

Kuusalu valla kroonika 2016

Valminud on  Kuusalu vallavalitsuse poolt tellitud kroonikafilm "Kuusalu valla kroonika 2016". Autor  Jüri Tallinn Kroonikafilmi saab vaada ka internetis, keskkonnas  Vimeo ....

Kuusalu valla 2016/2019.a.talvise lumetõrje piirkonnad, teostajad ja kontaktandmed

  Sääse talu OÜ (Heli Jürisson, 552 7688) - Kosu, Aru, Kursi, Rehatse ja Ilmastalu ning Kolga aleviku kõnniteed, tänavad, teed ja platsid, Uuri, Muuksi, Pudisoo,...

Kuusalu kroonikafilm 2015

Valminud on Kuusalu valla 2015. aasta kroonikafilm, mis koosneb 8 osast. Tootja: Mardivideo OÜ. Vaata filmi Youtube-st:  1. Kuusalu Rattaralli 2. Kuusalu Rattamaraton ...

Kuusalu valla kroonika

Valminud on  Kuusalu vallavalitsuse poolt tellitud kroonikafilm "Kuusalu valla kroonika 2016". Autor  Jüri Tallinn Kroonikafilmi saab vaada ka internetis, keskkonnas  Vimeo ....

Kuusalu valla ühisveevärgi - ja kanalisatsiooni arendamise kava

Kuusalu valla ühisveev ärgi - ja kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2027 kinnitamine sama koos lisadega  (PDF, 25 MB)   Kava...

Kuusalu ja Kolga kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukavad aastateks 2015-2025

Kuusalu Vallavolikogu kinnitas oma istungil 27. jaanuaril 2016 Kuusalu valla Kuusalu ja Kolga kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukavade aastateks 2015-2025 koos lisatud kaugkütte...