Uudised ja teated

Kutse volikogu istungile

  Kuusalu Vallavolikogu 46. istung toimub kolmapäeval, 29. märtsil 2017 kell 8.15 Kuusalu alevikus, Keskväljak 10, Kuusalu Rahvamajas    PÄEVAKORRA PROJEKT: 1. ...

Kuusalu valla kroonika 2016

Valminud on  Kuusalu vallavalitsuse poolt tellitud kroonikafilm "Kuusalu valla kroonika 2016". Autor  Jüri Tallinn Kroonikafilmi saab vaada ka internetis, keskkonnas  Vimeo ....

Kooskõlastatud harjutus valla territooriumil

Vahipataljon viibib harjutusele teie valla territooriumil 29-30 märts. Harjutusel kasutatakse imitatsioonivahendeid (paukpadrunid ja suits) kaardil toodud aladel ja ajavahemikul.   ...

Kuusalu valla laululaps 2017

9. aprillil kell 15 toimub Kuusalu Rahvamajas KONKURSS-KONTSERT. KUUSALU VALLA LAULULAPS 2017 . Konkursist saavad osa võtta Kuusalu valla sissekirjutust omavad laulusolistid vanuses 3-18...

Teede rekonstrueerimine

Maanteeameti ja Kuusalu vallavalitsuse  tellimusel algavad peagi Jõelähtme-Kemba maantee Kiiu-Kuusalu lõigu ja Kuusalu tee rekonstrueerimistööd. Tööd kestavad eelduslikult aprill-august...

KUUSALU HOOLDEKODU ARHITEKTUURNE IDEEKONKURSS

Kuusalu vallavalitsus on algatanud arhitektuurse ideekonkursi, mille eesmärk on tervikliku lahenduse leidmine Kuusalu hooldekodu hoone (või hoonete kompleksi) rajamiseks ning seda ümbritseva ala...

TURVALISUS KORTERMAJAS

Hea korteriühistu esindaja! Eesti Korteriühistute Liit koostöös Ida-Harju konstaablijaoskonnaga kutsub osalema infopäeval TURVALISUS KORTERMAJAS 14. märtsil kell 16:00 Rae...

Algas fotokonkurss „Kuusalu valla 100 nägu“

Kuusalu Vallavalitsus korraldab Kuusalu valla 79. aastapäevale pühendatud fotokonkursi „Kuusalu valla 100 nägu". Konkurss kestab alates 6. märtsist 2017 kuni 21. septembrini 2017.  ...

Õppus Talvelaager

Märtsi kuu esimesel nädalavahetusel (03-05.03) toimub Soodla veehoidla alal õppus Talvelaager, mis võib piirata elanike liikumist harjutuse alal ning ümbritsevatel teedel.   ...

Kaitseväe keskpolügooni kasutus MÄRTS 2017

Kaitseväe keskpoligooni kasutus MÄRTS 2017

KUTSE VOLIKOGU ISTUNGILE

Kuusalu Vallavolikogu 45. istung toimub kolmapäeval, 22. veebruaril 2017 kell 8.15 Kuusalu alevikus, Keskväljak 10, Kuusalu Rahvamajas     PÄEVAKORRA PROJEKT: ...

10 TUGIISIKUT JA ISIKLIKKU ABISTAJAT

Avalduste esitamise tähtaega pikendati 10. märtsini   Kuusalu, Jõelähtme ja Kose vallavalitsused võtavad projekti „"Tööturul osalemist toetavate tugiisiku ja isikliku...

Valitsus leppis kokku omavalitsuste ühinemissuunad

Valitsus leppis täna kokku, et teeb ühinemisettepaneku kõikidele omavalitsustele, kes ei täida haldusreformi 5000 elaniku miinimumkriteeriumi. Rahandusministeerium esitab omavalitsustele...

HEAKi tegevused aastal 2017

  SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on avalikes huvides maakonna tasemel tegutsev organisatsioon, mis on toeks ettevõtjatele, kodanikuühendustele, kohalikele...

Kuusalu Vallavalitsus ootab kodanike ettepanekuid

Kuusalu Vallavalitsus ootab kodanike ettepanekuid Kuusalu aleviku bussipeatuse võimalike asukohtade kohta. Praegu on bussipeatused tervisekeskuse juures mõlemal pool Kuusalu teed, kuid kaks...

Statistikaameti 2017 aasta isiku-uuringute info ja töökuulutus

Saadan kõigile kohalikele omavalitsustele info Statistikaameti poolt korraldatavate isiku-uuringute kohta 2016.–2017. aastal. Viimasel ajal on sagenenud olukorrad, kus Statistikaameti...

RMK teabepäev seoses planeeritavate lageraietega Kolga aleviku ümbruses

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) plaanib 2017. aasta veebruaris ja märtsis teostada lageraieid mitmetel aladel Kolga aleviku ümbruses.  Seoses sellega korraldab Kuusalu...

Kutse volikogu istungile

  Kuusalu Vallavolikogu 44. istung toimub kolmapäeval, 25. jaanuaril 2017 kell 8.15  Kuusalu alevikus, Keskväljak 10, Kuusalu Rahvamajas     PÄEVAKORRA...

Eesti Puuetega Inimeste Koja uus käsiraamat leevendab puudega laste perede infosulgu

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) andis välja käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval" puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse elukaare kontekstis...

Kuusalu kihelkonna looduslike pühapaikade arutelu 27.01.2017 kell 16-18 Kuusalu rahvamajas

27. jaanuaril kell 16-18 tutvustab Harjumaa looduslike pühapaikade töörühm Kuusalu rahvamajas Kuusalu kihelkonnas tehtud tööde tulemusi. Millised olid siinsed looduslikud pühapaigad, kus need...