Uudised ja teated

Algab Harjumaa, Kohila ja Rapla elanike liikumisviiside uuring

20. septembrist kuni 1. novembrini viib AS Kantar Emor Maanteeameti tellimusel läbi küsitlusuuringu Harjumaa, Kohila ja Rapla elanike igapäevaste liikumiste ja liikumisviiside eelistuste kohta. ...

Kaitseväe väljaharjutus 04.– 08.12.2017

Ajavahemikus 04.– 08.12.2017 viiakse läbi Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljoni väliharjutus Kuusalu vallas Soodla jõe kallastel Kosu külast Valgejõe külani. Põhjas ulatub väliharjutuse ala...

Kinnitati kandidaatide registreerimisnumbrid

Valla Valimiskomisjoni koosolekul anti Kuusalu vallavolikogu kandidaatidele oktoobrikuus toimuvateks valimisteks registreerimisnumbrid. Numbrite andmise järjekord selgitati liisu heitmisega....

Kuusalu Hariduse Tugikeskuse asutamine

Vastavalt Kuusalu Vallavolikogu 30. augusti 2017 otsusele nr 44 asutati munitsipaalasutus Kuusalu Hariduse Tugikeskus Kuusalu Vallavalitsuse hallatava asutusena alates 1. septembrist 2017.

Algas fotokonkursi hääletus

Fotokonkursi "Kuusalu valla 100 nägu" vaatajate hääletus on alanud ja kestab kuni 22. septembrini. Hääletus toimub Facebookis Kuusalu valla fotokonkursi keskkonnas . Veel kuni 21. septembrini...

Koolitused ja kontaktreis ettevõtjatele 2017 sügishooajal

HEAK korraldab Harjumaa ettevõtjatele sügishooajal messikoolituse, kontaktreisi Soome ning alustab Harjumaa tootmisettevõtete arenguprogramm.  Kokkuvõttev info koolituste kohta...

Koolibusside väljumisajad

Koolibusside väljumisajad 1. septembril 2017 Loksa gümnaasiumi väljuvad koolibussid tavaaegadel ja sõidavad tagasi kell 11:00. Kuusalu keskkooli, Kolga kooli ja Vihasoo kooli v...

DigiMaa internetiühenduse sooviavalduste esitamise tähtaeg on 31. august

Kõik, kes tahavad kasutada soodsat võimalust saada majja valguskaabliga internetiühendus, peavad nüüd kiirustama – sooviavaldusi saab esitada veel loetud päevad!   Harjumaa...

Kotkasse rajatakse "pargi ja reisi" parkla

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab Kotka "pargi ja reisi" parkla rajamise projekti. Kavas on rajada 25-kohaline parkla ning parklat ning kolme bussipeatust ühendav kõnniteede võrgustik...

Kuusalu Vallavolikogu valimised

Sõitmes, Kuusalu Vallavolikogu 28. juuni 2017 istungil, otsustati Kuusalu Vallavolikogu valimisteks moodustada üks valimisringkond kuhu kuulub kogu Kuusalu valla haldusterritoorium ja määrati...

Kuusalu Kunstide Kooli uus koduleht

Veebiaadressil kunstidekool.kuusalu.ee on avatud Kuusalu Kunstide Kooli uus koduleht.

Töötute tööharjutusest

Ka tänavu suvel 3. juulist 12. oktoobrini toimub Kuusalu vallas töötute tööharjutus. Koostöös Töötukassaga on komplekteerimisel grupp kuni 12st Kuusalu vallas elavast töötust. Tööharjutus toimub...

Teade Maanteeameti strateegilisest mürakaardist 2017

Maanteeametil on valminud strateegiline mürakaart, mis on avalikustatud Maanteeameti kodulehe aadressil https://www.mnt.ee/et/tee/mura-ja-valisohk/mura/strateegiline-murakaart-2017 ...

Kuusalu valla tänavuse beebipeo fotod

Kuusalu valla tänavuse beebipeo fotod https://goo.gl/photos/kheRm6E5k71YpMyK7   Fotode autor: Inga Plakk  

Kuusalu Vallavalitsus ja Kuusalu Soojus OÜ osalevad partneritena

Kuusalu Vallavalitsus ja Kuusalu Soojus OÜ osalevad partneritena koos TTÜ teadlastega projektis, kus uuritakse, kuidas vähendada hajaasustusalade reostuskoormust Läänemerre. 2016. aasta...

Küsitlus elanike arvamuse väljaselgitamiseks

KÜSITLUSE TULEMUS Küsitluse sisu 22. ja 23. aprillil 2017 korraldatakse Kuusalu vallas elanike küsitlus, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus Vabariigi Valitsuse ettepaneku...

Teeehitustööd Kuusalu alevikus

Harju maakonnas Kuusalu alevikus Kuusalu teel (km 0–1,9) ja Jõelähtme-Kemba maanteel (km 20,1–24,4) alustatakse teeehitustöödega. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang. Üks sõidusuund on...

Avaliku konkursi korraldamine tugiisiku- ja isikliku abistaja teenuse osutamiseks Kuusalu ja Jõelähtme vallas

Kuusalu Vallavalitsus kuulutab välja konkursi tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamiseks Kuusalu ja Jõelähtme vallas. Teenust osutatakse lepingu sõlmimisest alates 24.04.2017 kuni ...