Vältimatu abi toetus

Vältimatu abi toetus on elatusvahenditeta isikule osutatav rahaline toetus, mis lisaks isiku olukorras vajalikele sotsiaalhoolekandelistele abinõudele (toit, riietus, ajutine peavari) aitab kaasa isiku väljapääsemisele abitust olukorrast.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada kirjalik avaldus hoolekandeteenistusele, kes kontrollib taotleja olukorda ning otsustab toetuse suuruse.

Toetuse suuruseks on kuni 35 eurot ühele taotlejale.

Vaata lisaks:

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas kinnitas Kuusalu Vallavolikogu  28. jaanuari 2015. a määrusega nr 1.