EHITUSMÄÄRUS

Kuusalu valla ehitusmäärusega kehtestatakse:

  • kohaliku omavalitsuse ülesannete jaotus;
  • ehituse ja projekteerimise põhimõtted ja nõuded;
  • maa-alade planeerimise põhimõtted ja nõuded;
  • miljööväärtuslikel ja looduskaitselistel aladel ehitamise ja planeerimise põhimõtted ja nõuded.

Kuusalu valla ehitusmäärus