Ehitus- ja projekteerimisteated

« Tagasi

Sõitme küla Rannaküla tee 13 projekteerimistingimuste väljastamise korralduse eelnõu

Kuusalu vallavalitsus avalikustab projekteerimistingimuste  väljastamise korralduse eelnõu Sõitme küla Rannaküla tee 13 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eesmärk on vastavalt ehitusseadustikus toodule detailplaneeringuga ette nähtud hoonestusala nihutamine ja suurendamine.

Projekteerimistingimuste taotleja on Arhitektuuribüroo Korrus OÜ. Projekteerimistingimuste väljastamise eelnõu ja asendiskeemiga saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses ning Kuusalu valla kodulehel

Täiendav info:  Ljubov Beglova, ehitusspetsialist, 6066384, ljubov.beglova@kuusalu.ee