« Tagasi

Kuusalu vallavalitsus pakub tööd maaspetsialistile/maakorraldajale

Kuusalu vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, et leida oma kollektiivi

MAASPETSIALIST,

kelle ametikoha eesmärk on maakorraldus- ja planeeringutealaste ülesannete lahendamine. Töö sisu on võimaluste loomine maasuhete reguleerimiseks ning maa otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks, kodanike, riigi- ja munitsipaalorganisatsioonide taotluste lahendamine, vastuste koostamine, õigusaktide eelnõude koostamine.

Nõudmised kandidaadile
• kõrgharidus - eelistatud maakorralduse alal, võib olla omandamisel.
• tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide ja piirangute tundmine;
• ametialase sõnavara valdamine, eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• kasuks tuleb eelnev töökogemus maa- või planeeringute või ehitusspetsialistina;
• väga hea arvutikasutamise oskus;
• analüüsivõime, algatusvõime, kohuse- ja vastutustundlikkus, süsteemsus, korrektsus, avatus, pingetaluvus, meeskonnatöövalmidus, abivalmidus, ladus suhtlemisoskus.

Pakume
• Sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• Stabiilset palka ja 35 kalendripäeva põhipuhkust;
• enesetäiendamise võimalusi;
• mitmekesist ja huvitavat tööd.

Saata palgasoov, CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja motivatsioonikiri hiljemalt 24. juuniks e-posti aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee või posti teel vallavalitsuse kantseleisse Mõisa tee 17, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harjumaa 74604.
Lisainfo: vallavanem Urmas Kirtsi; e-post urmas.kirtsi@kuusalu.ee