Lasterikaste perede toetus

Lasterikka pere toetust makstakse kõigile vähemalt kolmelapseliste perede kuni 18-aastastele lastele (k.a.) üks kord aastas. Toetus makstakse tingimusel, et taotleja ja lapsed omavad rahvastikuregistri järgi ühist aadressi Kuusalu vallas.

Toetuse suurus on 50 eurot aastas igale lapsele.

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Avage lasterikaste perede toetuse taotlemise e-vorm. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Seejärel kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kuusalu  vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

 


 

Avaldus DOC-formaadis:

Lasterikaste perede toetuse avaldus