Planeeringute teated 2018

« Tagasi

Juminda küla Keskküla kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 12.aprilli 2018.a. korraldusega nr 180 algatatud Juminda küla Keskküla kinnistu (42301:001:0792) detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 10.jaanuaril 2019.a. kell 16:30 Kuusalu Vallavalitsuse II korruse nõupidamiste ruumis (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).
 
Käesoleva detailplaneeringu algatusega taotleb huvitatud isik kehtiva detailplaneeringu muutmist ehitusõiguste ning hoonestusala paiknemise osas. Kinnistule soovitakse rajada hobuste teenindamiseks ca 720 m2 suurune maneež. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu detailplaneeringu kohustusega alal. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. 
 
Lisainfo telefonil 6066 379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee