Raske ja sügava puudega lapse toetavate sotsiaalteenuste toetus

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse saamise tingimused ja kord on kehtestatud sotsiaalhoolekande seaduses alates § 451 ja järgnev.