Suure hooldus- ja abivajadusega lapse lapsehoiuteenuse ja toetavate teenuste toetus

Toetavate teenuste eesmärk on soodustada puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aidata vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

Toetavatele teenustele on õigus raske ja sügava puudega lapsel kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

Toetavad sotsiaalteenused on:

  1) sotsiaaltransporditeenus;

  2) rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitatud teenuste ja abivahendite eest tasumine;

  3) tugiisikuteenus;

  4) perede nõustamine;

  5) eluaseme kohandamine;

  6) muud teenused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

Abivajaval isikul või tema esindajal esitada taotlus Kuusalu Vallavalitsuse sotsiaalteenistusele. Taotluse võib saata ka e-posti aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee või teatada teenuse vajadusest telefonil 5305 2804

Teenuse saamiseks saab esitada avalduse SPOKUS või paberil avalduse

Pärast taotluse esitamist hinnatakse isiku abivajadust ja toimetulekut.

Vallavalitsus teeb otsuse abi andmise, osalise andmise, kõrvaltingimustega andmise, andmisest keeldumise, andmise muutmise, peatamise või lõpetamise kohta teeb nõuetekohase taotluse esitamisest arvates 10 (kümne) tööpäeva jooksul. 

Info:

Hoolekandespetsialist

(Ruum 116)

Kristiina-Raivi Vilepaju

615 0504

5305 2804

kristiina-raivi.vilepaju@kuusalu.ee

E 8.30-12.00
ja K 13.00-18.00