« Tagasi

Kuusalu vallavolikogu 24. jaanuari istungi videoülekanne

Kuusalu Vallavolikogu 28. istung toimub kolmapäeval 24. jaanuaril 2024. a algusega kell 8:15 Kiiu mõisa suures saalis.

PÄEVAKORRAPROJEKT:

1. Kuusalu valla noortevolikogu 2023. aasta tegevuste ülevaade

2. Kuusalu valla 2024. aasta eelarve kinnitamine - II lugemine

3. Vallavara võõrandamine

4. Kuusalu valla üldhariduskooli ja koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alamäära kinnitamine

5. Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sõidukulu kompenseerimise kord

6. Lapsevanema poolt kaetavate kulude maksmise kord koolieelses lasteasutuses

7. Kuusalu Vallavolikogu 18.02.2004 otsusega nr 19 kehtestatud Salmistu küla Arni ja Klaukse 2 kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Käo tee 4 kinnistu kanalisatsioonilahenduse osas

8. Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Virve tee T4 katastriüksusele

9. Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Pedassaare tee katastriüksusele

10. Isikliku kasutusõiguse seadmine Enefit OÜ kasuks Kalda tee T1 katastriüksusele

11. Revisjonikomisjoni 2023. aasta tegevuse ülevaade

12. Revisjonikomisjoni 2024. aasta tööplaani kinnitamine

13. Ühistegevuse komisjoni 2023. aasta tegevuse ülevaade

14. Info

 

Ulve Märtson

volikogu esimees