Uudised ja teated

« Tagasi

Asbesti sisaldavate jäätmete (näiteks eterniit) kogumisest

Keskkonnaministeerium kaardistab Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete kogust, eesmärgiga planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete kogumiseks.

Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, kuid ka muudes vanades ehitusmaterjalides. Asbestijäätmete kogusest peab teada andma KOV omavalitsuse keskkonnaspetsialistile.

Vajalik info:

  • kinnistu täpne aadress (asula, kinnistu nimi, võimalusel ka katastri nr);
  • omaniku või elaniku kontaktandmed;
  • asbestijäätmete kogus tonnides (1 m² eterniiti on umbes 15 kg).
Palume võtta ühendust valla keskkonnaspetsialistiga:
Elina Einaru, elina.einaru@kuusalu.ee