Uudised ja teated

« Tagasi

Salmistu sadama koosolekul räägitust - koos videoga

Kolmapäeval, 5. detsembril kohtusid Kuusalu vallamajas vallavanema Monika Salu kutsel Salmistu sadama tulevikust huvitatud isikud. Kuigi koosolek oli mõeldud Salmistu küla elanikele, tuli kaasa mõtlema ka teisi huvilisi.
Vallavanem tutvustas, et vallavalitsus on andnud Riigi Tugiteenuste Keskusele nõusoleku minna edasi Salmistu sadama projektiga mahus ja tingimustel, mis on kirjas volikogu 29. märtsi 2017 otsuses nr 8.
Vallavalitsus tänab osalejaid asjaliku ja argumenteeritud arutelu eest.
Koosolekul räägitud kokkuvõte pidepunktidena:

  • Kokkutulnud ei eelda, et Salmistu sadamat hakkab haldama vald. Vaja on kaasata erainvestor(eid), kelle abil kujundada Salmistu sadamast ümbruskonna mereline tõmbekeskus.
  • Kompleksselt sadamaga tuleb lahendada juurdepääs. Selleks tuleb leida lisaressursse, üks võimalus on rajada korralik ligipääs kaitseministeeriumi toel. Vallavanem kohtub kaitseministeeriumi esindajatega tuleval nädalal.
  • Lisaks sadamale ja juurdepääsule tuleb arendada Valkla-Salmistu rannapromenaad.
  • Kohe ei juhtu midagi. Vald on esitanud Riigi Tugiteenuste Keskusele uue ajakava, mille järgi on sadamakompleksi valmimistähtaeg 2023. aastal.
  • Riiklik toetus, millele oodatakse valla omaosalust, puudutab ainult vesiehitust. Selleks, et vesiehitusest saaks korralik ja toimiv sadam, mille ülalpidamiskulud oleks kaetud, küündib omaosalus 800 000 euroni. Seda võimekust vallal pole, kuna peab panustama eelkõige haridus- ja sotsiaalsfääri. Seega on ainumõeldav leida sadamale erainvestor(id).
  • Salmistu külal pole praegu külavanemat. Kevadel on plaanis valida külavanem, kes oleks vallavalitsusele hea koostööpartner erainvestoritega läbirääkimiste pidamisel.

Täname koosolekukutse teate levitamise eest Aare Kauri ja Toivo Lepikut Salmistu külaseltsist!

Koosolekust oli otseülekanne, mis on järelevaadatav Kuusalu valla Facebooki-lehel.