Uudised ja teated

« Tagasi

Talihooldest Kuusalu vallas

Vanasõna ütleb, et kui vares enne küünlapäeva pesa teeb, läheb lumi enne maarjapäeva ära. Maarjapäeva ootuses ei saa aga oma käike tegemata jätta ning on arusaadav, et tundide kaupa koos tuuleiilidega teedele saabunud lumi ajab vihale. Vallavalitsus mõistab muret ning annab endast parima, et keeruliste ilmaolude kiuste lumelükkamist parimal moel korraldada.
Rääkides numbritest – Kuusalu vallas on 530 kilomeetrit vallateid, kus tuleb lund lükata. Lumetõrje kuulub Kuusalu valla eelarves teehoolduse reale, aastaks on sinna planeeritud 400 000 eurot. Tasub aga tähele panna, et sinna alla kuuluvad ka kõik teede investeeringud, aukude lappimised, hööveldamised ja muu, mida kõike saab teha selle võrra rohkem, kui meid õnnistatakse lumevaese talvega. Võrdluseks – 2010. aastal lumetormi Monika ajal anti lumelükkajatele vaba voli tegutseda ning pärast arvete alusel selgus, et see läks vallale maksma 300 000 eurot. Pärast seda oli selge, et kulurida tuleb võtta kontrolli alla, mitte kuu lõpus hinge kinni hoides oodata, palju lumelükkamise eest arve tuleb.
Valla- ja erateede teenindamiseks on Kuusalu vallas 13 lumelükkamise piirkonda (http://www.kuusalu.ee/lumelukkamine), kuhu on hankega leitud lükkajad. 3-aastane hankeperiood (aastateks 2016-2019) lõpeb tänavu kevadel, seejärel on vaja korraldada uus hange. Miks on aga Kuusalu vallas piirkondi 13, kui Anija vallas näiteks 2? Kuusalu valla majandusspetsialist Madis Praks selgitab, et hanked võitsid kohalikud väikeettevõtjad, kes tunnevad oma piirkonda hästi, on kiire reageerimisega ning ka ise huvitatud, et nende koduküla teed saaksid puhtaks. Kui näiteks Jõelähtme vald maksab lumelükkajatele kuu püsitasu, siis Kuusalu vallas on tasu kilomeetripõhine ehk ringihind, mis võimaldab lumevaesematel talvedel raha oluliselt kokku hoida.
Oma piirkonna lumelükkaja telefoninumber tasub ära salvestada, et kõige kiiremini ja operatiivselt infot saada. Helistada võib ka Madis Praksile, kes lumelükkamist koordineerib.
Kuusalu vallas asuvaid riigiteesid hooldab OÜ Üle. Riik on teedele kehtestanud seisundinõuded (https://www.mnt.ee/et/tee/teehoole). Riigiteede hoolduse kohta saab infot maanteeameti riigiteede infotelefonilt 1510.
Kui riigiteedel kehtivad seisundinõuded, siis vallateedel neid pole. Lumelükkamise koordineerimine käib vastastikuse suhtluse kaudu – kui olukord on keerulisem ja mõnest piirkonnas tuleb rohkem telefonikõnesid, saadetakse sahk sinna kiiremini. Üldjuhul on kokku lepitud, et minnakse lükkama, kui lumekihi paksus on vähemalt 10 sentimeetrit. Koordineerimine käib mõistlikkuse alusel – kui on teada, et lund sajab järjest veel pikalt, pole mõtet minna öösel lahti ajama, kui see hommikuks taas täis tuiskab. Prioriteedid on koolibussiteed, alevike parklad ning kergliiklusteed, seejärel väiksemad teed. Seda, millised on kohalikud või riigiteed, näeb siit: https://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis).
Libedusetõrjet teeb vald ohtlikumatel tõusudel ning juhtudel, kui koolibussitee on libeduse tõttu läbimatu.
Kuna hankeperiood on lõppemas ning tuleb koostada uus hange, ootame kõigi mõtteid ja tagasisidet, kuidas teha nii, et talihooldus oleks kvaliteetne, tehtud mõistliku aja jooksul, kuid mitte unustades, et päeva lõpus tuleb meil siiski lugeda ka raha. Ettepanekuid kuulab valla majandusspetsialist Madis Praks (madis.praks@kuusalu.ee, 5330 7301).
Vallavalitsus

Talihooldest Kuusalu, Anija ja Raasiku vallas ning Loksal kirjutab põhjalikumalt 23. jaanuari Sõnumitooja.

Turvalist liiklemist!

23. jaanuari Sõnumitooja esikaanelugu, foto autor Ülle Tamm.