Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu vallavolikogu 21. istung toimub kolmapäeval, 6. märtsil 2019 kell 8.15 vallamajas (Mõisa tee 17, Kiiu).

PÄEVAKORRA PROJEKT

 1. Kuusalu valla 2019. aasta eelarve kinnitamine II lugemine
 2. Arupärimisele vastamine (Enn Kirsman - Urmas Kirtsi)
 3. Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine  II lugemine
 4. Kahala küla Pääsusilma kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 5. Sika kinnisasja võõrandamine
 6. Kuusalu vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
 7. OÜ Kuusalu Soojus põhikirja kinnitamine
 8. Ühistegevuse komisjoni põhimääruse kinnitamine
 9. Rahvakohtunikukandidaatide valimine
 10. Teede töörühma koosseisu kinnitamine
 11. Arupärimisele vastamine (Mait Kröönström - Urmas Kirtsi)
 12. Arupärimisele vastamine (Marti Hääl - Urmas Kirtsi)
 13. Info

Margus Soom

volikogu esimees