Uudised ja teated

« Tagasi

Riik moodustas Valkla looduskaitseala

Riik moodustas laane- ja salumetsade kaitseks uusi looduskaitsealasid: nende hulgas Valkla looduskaitseala, mis asub Valkla ja Salmistu küla territooriumil riigimaal.

Kaitsealune liik Valkla looduskaitsealal on värbkakk.
Kaitse-eeskirja kohaselt on inimestel lubatud kaitsealadel viibida ning korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi ning pidada jahti. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud kohtades, mis on kaitseala valitseja nõusolekul selleks ette valmistatud ja tähistatud.
Keelatud on majandustegevus (välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul teostatav tegevus, mis on vajalik väljaspool kaitseala paiknevate katastriüksuste sihtotstarbeliseks kasutamiseks alternatiivse võimaluse puudumisel), loodusvarade kasutamine ning uute ehitiste püstitamine (välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta rajatise püstitamine).

Loe otsuse seletuskirja.


Värbkakk.