Uudised ja teated

« Tagasi

Alates märtsist pakutakse Kuusalu vallas võlanõustamisteenust

Võlanõustamisteenuse eesmärk on koos võlgnikuga otsida ja leida võlgnevuse vähendamise või likvideerimise võimalusi, vältida uute võlgnevuste teket toimetulekuvõime tugevdamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. Teenus on Kuusalu valla rahvastikuregistrijärgsele elanikule tasuta.
Nõustav teenus ei anna materiaalset abi.
Teenuse raames loetakse võlgnevuseks olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.
Probleemid ja raskused, mille puhul on soovitav pöörduda võlanõustaja poole: üürivõlg, telefonivõlg, laen eraisikult või pangalt, liising, järelmaks, maksuvõlg, trahvid, viivised, elatisraha võlg, krediitkaardi võlg, eluasemelaen, õppelaen, käendus.

Võlanõustamisteenuse saamiseks
1. Esita avaldus vallavalitsusele
2. Võta kaasa isikut tõendav dokument ja dokumendid võlakohustuste kohta.

Info tööpäeviti telefonil 5196 8482 või alvi.karp@kuusalu.ee