Uudised ja teated

« Tagasi

Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskirja on plaanis muuta

Ohepalu looduskaitseala, millest osa jääb Kuusalu valda Kolgu ja Pala külasse, moodustab ökoloogilise koridori Kõrvemaa ja Lahemaa loodusmaastike vahel. Alal kaitstakse metsa-, soo- ja veeökosüsteeme, maastiku ja elustiku mitmekesisust, Tapa-Pikassaare ja Ohepalu-Viitna oosistut, 67% ala territooriumist sisaldab üle-euroopalise tähtsusega elupaiku. Seal pesitsevad I kaitsekategooria liigid must-toonekurg, kaljukotkas ja kassikakk ning II kaitsekategooria liigid metsis, kanakull jt.
Kaitse-eeskirja muutmine on tingitud kaitseministeeriumi 2019. aasta jaanuari ettepanekust keskkonnaministeeriumile muuta Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskirja selliselt, et kaitseala valitsejal oleks võimalik lubada keskpolügooni ohualade piiritähiste paigaldamist ja sõidukiga sõitmist väljaspool teid ja maastikusõidukiga sõitmist riigikaitselistel eesmärkidel.
Ettepanekud ja seisukohad väljatöötamise kavatsuse kohta palutakse esitada
keskkonnaametile info@keskkonnaamet.ee või postiga Viljandi mnt 16, 11216
Tallinn) hiljemalt 25. märtsiks 2019.

Kavaga saab täpsemalt tutvuda keskkonnaameti kodulehel.