Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu vallavolikogu 22. istung toimub kolmapäeval, 20. märtsil 2019 kell 8.15 vallamajas (Mõisa tee 17, Kiiu).

PÄEVAKORRA PROJEKT

 1. Kuusalu valla 2019. aasta eelarve kinnitamine III lugemine
 2. Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 4 „Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord" muutmine
 3. Andineeme küla Tülivere 17a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 4. Kuusalu Vallavolikogu 26.06.2013 otsuse nr 33 „Põhja küla Platsikadaka kinnistu detailplaneeringu algatamine ning lähteülesande kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
 5. Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse ja  toetavate teenuste rahastamise tingimused ja toetuse maksmise kord Kuusalu vallas
 6. Kuusalu Vallavolikogu 30.05.2018 määruse nr 9 „Sotsiaaltoetuste taotlemise määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas" muutmine
 7. Loa andmine riigihanke korraldamiseks Kuusalu valla koolibussiliinidele vedaja leidmiseks
 8. Ühistegevuse komisjoni põhimääruse kinnitamine
 9. Revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaani kinnitamine
 10. Teede töörühma koosseisu kinnitamine
 11. Info

Margus Soom
volikogu esimees