Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu vallavolikogu 23. istung toimub kolmapäeval, 24. aprillil 2019 kell 8.15 vallamajas (Mõisa tee 17, Kiiu).

PÄEVAKORRA PROJEKT

 1. Kuusalu Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu suurendamine ja liikmete valimine
 2. Hoonestusõiguse omandamine, hoonestusõiguse lõpetamine, laenu võtmine ja hüpoteegi seadmine. I lugemine
 3. Loa andmine hankelepingu sõlmimiseks. I lugemine
 4. Kuusalu valla haridustöötajate töötasustamise alused
 5. Loa andmine arvutite rentimiseks
 6. Kuusalu Keskkooli hoonekompleksi üldise ruumilise lahenduse ning juurdeehituse arhitektuurse ideekonkursi korraldamine
 7. Õppe- õppevahendite ja renditasu suuruse kehtestamine ja maksmise kord Kuusalu Kunstide Koolis
 8. Kuusalu Vallavolikogu 24.09.2014 määruse nr 28 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine
 9. Jaoskonnakomisjonide moodustamine
 10. Kuusalu Vallavolikogu 30.01.2019 otsuse nr 8 „Kuusalu Vallavolikogu keskkonna- ja ehituskomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine 
 11. Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemine
 12. Sulev Valdmaa 06.03.2019 arupärimisele vastamine (Urmas Kirtsi)
 13. Marti Hääle 31.12.2018 arupärimisele vastamine (Margus Soom)
 14. Kristo Palu 06.03.2019 arupärimisele vastamine (Margus Soom)
 15. Sulev Valdmaa 06.03.2019 arupärimisele vastamine (Margus Soom)
 16. Marti Hääle 20.03.2019 arupärimisele vastamine (Margus Soom)
 17. Infopunkt. Pöördumine valdade töögrupi moodustamiseks
 18. Info

Margus Soom
volikogu esimees