Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu vallavolikogu 24. istung toimub kolmapäeval, 15. mail 2019 kell 8.15 Kuusalu vallamajas (Kiiu mõisas).

PÄEVAKORRA PROJEKT

 1. Kuusalu valla ja Loksa linna ühinemine
 2. Sulev Valdmaa 06.03.2019 arupärimisele vastamine (Urmas Kirtsi)
 3. Marti Hääle 31.12.2018 arupärimisele vastamine (Margus Soom)
 4. Kristo Palu 06.03.2019 arupärimisele vastamine (Margus Soom)
 5. Sulev Valdmaa 06.03.2019 arupärimisele vastamine (Margus Soom)
 6. Marti Hääle 20.03.2019 arupärimisele vastamine (Margus Soom)
 7. Infopunkt. Pöördumine valdade töögrupi moodustamiseks ning esindajate nimetamine
 8. Hoonestusõiguse omandamine ja lõpetamine, laenu võtmine ja hüpoteegi seadmine. II lugemine
 9. Loa andmine hankelepingu sõlmimiseks. II lugemine
 10. Salmistu küla Tuule kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 11. Uuri küla Karjakumäe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 12. Vahastu küla Arte kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 13. Allika küla Uus-Raadiku  kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 14. Anija valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise  eelnõu kooskõlastamine
 15. Kiiu alevikus asuva Kiiu-Jaanukse tee kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Loo Elekter AS kasuks
 16. Kiiu alevikus asuva Veski tänav kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Loo Elekter AS kasuks
 17. Info

Margus Soom
volikogu esimees