Uudised ja teated

« Tagasi

Kuusalu keskkooli juurdeehituse ideekonkursi tähtaeg on augustis

Pärast ideekonkursi tähtaega valib žürii kuu aja jooksul välja parima kavandi ning kui kõik läheb tõrgeteta, saab veel käesoleval aastal alustada ehitushankega. Žüriisse kuuluvad vallavanem Urmas Kirtsi, Kuusalu keskkooli direktor Vello Sats ja arhitektid Tiina Skolimowski, Ilmar Jalas, Johan Tali.

Arhitektuurse ideekonkursi eesmärk on ideekavandi, parima tervikliku visiooni saamine
Kuusalu keskkooli hoonekompleksi perspektiivseks rekonstrueerimiseks ning ruumipuuduse
lahendamiseks. Esmane vajadus on nõuetele vastavate õpperuumide kavandamine I-IV klassidele ning olemasoleva söökla laiendamine uue hooneosa või osaliselt olemasoleva mahu rekonstrueerimise abil. Kuhu täpsemalt juurdeehitus tulema peaks, pole konkursitöös ette antud, kindlaks on määratud võistlusala.

Vaata Kuusalu keskkooli ideekonkursi võistlusülesannet riigihangete registrist.