Uudised ja teated

« Tagasi

Kuusalu vallavalitsus pakub tööd MAASPETSIALISTILE

Kuusalu vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, et leida oma kollektiivi

MAASPETSIALIST,

kelle ametikoha eesmärk on maakorraldus- ja planeeringutealaste ülesannete lahendamine. Töö sisu on võimaluste loomine maasuhete reguleerimiseks ning maa otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks, kodanike, riigi- ja munitsipaalorganisatsioonide taotluste lahendamine, vastuste koostamine, õigusaktide eelnõude koostamine.

Nõudmised kandidaadile

  • kõrgharidus - eelistatud maakorralduse alal, võib olla omandamisel.
  • tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide ja piirangute tundmine;
  • ametialase sõnavara valdamine, eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
  • kasuks tuleb eelnev töökogemus maa- või planeeringute või ehitusspetsialistina;
  • väga hea arvutikasutamise oskus;
  • analüüsivõime, algatusvõime, kohuse- ja vastutustundlikkus, süsteemsus, korrektsus, avatus, pingetaluvus, meeskonnatöövalmidus, abivalmidus, ladus suhtlemisoskus.

Pakume

  • Sõbralikku ja toetavat meeskonda;
  • Stabiilset palka ja 35 kalendripäeva põhipuhkust;
  • enesetäiendamise võimalusi;
  • mitmekesist ja huvitavat tööd.

Saata palgasoov, CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja motivatsioonikiri hiljemalt 24. juuniks e-posti aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee või posti teel vallavalitsuse kantseleisse Mõisa tee 17, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harjumaa 74604.
Lisainfo: vallavanem Urmas Kirtsi; e-post urmas.kirtsi@kuusalu.ee