Uudised ja teated

« Tagasi

Hanketeade: Salmistu sadama põhiprojekti koostamine

Kuusalu vallavalitsus kuulutab välja riigihanke Salmistu sadama põhiprojekti koostaja leidmiseks. Pakkumised esitada vallavalitsus@kuusalu.ee 22. juuliks. Lisainfo Madis Praks 5330 7301 või madis.praks@kuusalu.ee.

Vaata hankedokumente riigihangete registrist.

Tööd, mida tuleb põhiprojektis kajastada:

Bassein ja lähenemine
- basseini sügavus -2,5m keskmise mereveetaseme suhtes (KMT, loetud võrdseks +/-0,00 BK77);
- sildumis- ja juurdesõiduveed sildumisrajatiste osas nimetatud paatidele;
- juurdesõiduveed laiusega 1,5 x paadi pikkust kogu basseini ulatusel;
- pöördeala läbimõõduga 22m;
- koht ja sildumisvesi teeninduskaile ning koht slipile;
- sadama värav laiusega 18m;
- lähenemis- ja sissesõiduvesi sügavusega -2,8m KMT;
- plinktulega ja päevamärgiga tulepaak väravas põhjamuuli tipul;
- lateraalsed topimärgiga ja peegeldiga ujuvmärgid sissesõidu äärtel;
- süvendustööde käigus eemaldatava pinnase ladestamine sadamast läänes paiknevale rannale ca 900 km pikkusel lõigul (Valkla laagri veeskamisteeni);
- viide sobivalt paiknevale sadama perspektiivsele laiendusalale (asukoht merepõhjal ja rannal).

Sildumis- ja veeskamisrajatised
- teeninduskai pikkusega 30m, sh 1 sildumiskoht kuni 15m pikkuse paadi sildumiseks;
- ujuvad paadisillad paatidele pikkusega kuni 10m, sh
a) 9 sildumiskohta paatidele pikkusega kuni 10m,
b) 20 sildumiskohta paatidele pikkusega kuni 8m,
c) 3 sildumiskohta paatidele pikkusega kuni 6m,
d) 14 sildumiskohta paatidele pikkusega kuni 5m,
kokku 46 sildumiskohta ujuvates paadisildades;
- paadislipp kaldtee laiusega 7,2m (kaks samaaegset veeskamist kõrvuti slipil), kaldtee algkõrgus +2,5m KMT ja lõppsügavus -2,5m KMT.

Kaitserajatised
- läänemuul;
- põhjamuul;
- idamuul;
- basseini lõunakaldakindlustis;
- muud kalda- ja nõlvakindlustised vajalikus ulatuses.

Sadama territoorium ja tehnovarustused
- juurdesõit sadama territooriumile Sadama teelt;
- parklad sõiduautodele ja paaditreileritele ning trepid kõrvalasuvale rannale;
- sadama territooriumi piirdeaiad ja väravad;
- paadisildade väravad;
- kallasrada;
- haljasalad ja haljastatud nõlvad;
- elektrivarustus ning valgustus territooriumil, teeninduskail ja paadisildadel, vahetus läheduses paiknevast liitumispunktist;
- veevarustus teeninduskail vahetus läheduses paiknevast liitumispunktist;
- teeninduskail heitmete vastuvõtt paatidest, sh pilsivesi;
- prügikonteinerid kõigi sildumisrajatiste juures ja parklates.

Lammutus ja teisaldus
- olemasoleva teraskonstruktsioonis vaatetorni demonteerimine, vajalikus ulatuses remont, vajadusel koostedetailide vahetus, kogu ulatuses uus värvkate ning uuele kohale paigaldamine (ca 90 m kaugusel praegusest asukohast, suunas ca 220 kraadi);
- olemasoleva kai ja slipi lammutamine;
- olemasoleva madala sadamahoone lammutamine (kaldaosa siseküljel slipi kõrval);
- olemasolevate ehitustöödele jalgu jäävate konteinerite ja tehnovõrkude eemaldamine.