Uudised ja teated

« Tagasi

Soodla harjutusvälja graafik august 2019

 

SOODLA HARJUTUSVÄLJA GRAAFIK AUGUST 2019

KUUPÄEV

ALGUS

LÕPP

TEGEVUS

KASUTATAVAD VAHENDID

07.–08.08.2019

11.00

16.00

Taktikaharjutus

Imitatsioonivahendid

21.–23.08.2019

09.00

17.00

Taktikaharjutus

Imitatsioonivahendid

26.–30.08.2019

11.00

14.00

Taktikaharjutus

Imitatsioonivahendid

Graafikusse võib tulla muudatusi.

Tagamaks kõigi ohutust palume õppuste toimumise ajal harjutuste piirkonda vältida. Harjutuste toimumise ajal võib õppuse korraldaja kõrvalise isiku, ohutuse tagamiseks ja väljaõppe korraldamiseks, õppuse alalt eemale juhatada.

Õppused toimuvad ainult riigimaal, välja arvatud juhul kui maaomanikuga ei ole teisiti kokkulepitud.

Täiendav informatsioon: tel: 5326 4560 e-post: soodla@mil.ee