Uudised ja teated

« Tagasi

Ühekordsete toetuste taotlemise tähtaeg on 15. septembril

Kultuuri-, spordi- ja kogukonnasündmuste korraldamiseks (2020. aastal) toetustaotluste esitamise tähtaeg on 15. september. Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise korra kohaselt on toetuse andmise eesmärgiks kultuuri-, spordi- ja kogukonnategevuse mitmekesistamine ja arendamine Kuusalu vallas, elanike heaolu suurendamine, valla paikkondliku kultuuri ja vaimsuse ning kogukonna ühtekuuluvustunde suurendamine. Lisainfo: http://www.kuusalu.ee/et/eeskirjad-ja-korrad2

Anu Kirsman (anu.kirsman@kuusalu.ee; 5757 0906).