Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu vallavolikogu 27. istung toimub esmaspäeval, 9. septembril kell 18 Kuusalu vallamajas (Kiiu mõisas). PÄEVAKORRA PROJEKT:

  1. Loa andmine riigihanke menetluse läbiviimiseks ja lepingu sõlmimiseks Kuusalu valla teede talihoolde tööde teostajate leidmiseks. II lugemine
  2. Kuusalu Soojus OÜ osakapitali suurendamine
  3. Kuusalu valla 2019. aasta I lisaeelarve kinnitamine. I lugemine
  4. Loa andmine riigihanke korraldamiseks Kuusalu valla sotsiaaltransporditeenuse osutaja leidmiseks
  5. Üldhariduskooli õpilase huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sõidukulude kompenseerimise kord
  6. Marti Hääle arupärimisele vastamine (Urmas Kirtsi)
  7. Info

Margus Soom
volikogu esimees