Uudised ja teated

« Tagasi

Ootame valla hariduspreemia kandidaate

Kuusalu valla hariduspreemiale on võimalus kandidaate esitada käesoleva nädala lõpuni aadressil vallavalitsus@kuusalu.ee. Kehtiv kord ja taotlusvorm on leitavad valla veebilehelt http://www.kuusalu.ee/eeskirjad-ja-korrad. Kuusalu valla hariduspreemia määramise eesmärk on esile tõsta ja tunnustada haridustöötajate tegevust, selgitada tehtud töö tulemuste põhjal välja Kuusalu valla koolituspiirkonna koolide, koolieelsete lasteasutuste, kunstikooli parim haridustöötaja, kes on töös saavutanud väljapaistvaid tulemusi, pälvinud lugupidamise nii kolleegide, õpilaste kui ka lastevanemate seas. Hariduspreemia määramiseks võivad kandidaate esitada füüsilised ja juriidilised isikud, isikute ühendused ja asutused.