Uudised ja teated

« Tagasi

Valla üldplaneeringu menetlusprotsessist

Riigihange Kuusalu valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja/konsultandi leidmiseks on läbi viidud ja uueks koostajaks on kvalifitseerunud OÜ Hendrikson ja Ko.

OÜ Hendrikson ja Ko spetsialistid on tutvunud Kuusalu valla piirkondadega nii maismaal kui merel. Vastavalt esitatud ajakavale toimub sügisel 2019/talvel 2020 nende seni koostatud materjalidega tutvumine, vajalike eksperthinnangute ja analüüside koostamine ning KSH (keskkonnamõju strateegilise hindamise) aruande eelnõu koostamine.

Korrigeeritud eskiislahenduse avalikustamisest teavitatakse maakonnalehe Sõnumitooja, Kuusalu valla kodulehe ja Facebooki-lehe kaudu.
Isikuid, kes on senisesse protsessi esitanud ettepanekuid või vastuväiteid, teavitatakse avalikustamisest eraldi kirjaga.