Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu vallavolikogu 30. istung toimub teisipäeval, 8. oktoobril kell 8.15 Kuusalu vallamajas (Kiiu mõisas). PÄEVAKORRA PROJEKT:

 1. Kuusalu valla 2019. aasta I lisaeelarve kinnitamine. II lugemine
 2. Kuusalu valla eelarvestrateegia 2020-2023 kinnitamine. II lugemine
 3. Loa andmine hanke läbiviimiseks ja lepingu sõlmimiseks teede talihoolde leidmiseks. III lugemine
 4. Loa andmine  Kursi-Härmakosu tee mustkatte alla viimiseks riigihanke korraldamiseks
 5. Vallavanem Monika Salu poolt Kuusalu vallale tekitatud rahalisest kahjust
 6. Kuusalu valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande muutmise algatamine
 7. Vallavara tasuta kasutusse andmine MTÜ-le Kolga Sport
 8. Loa andmine laenu võtmiseks Kuusalu keskkooli algklasside maja, Salmistu sadama ja sotsiaalteenuste maja ehituse finantseerimiseks, riigihanke korraldamiseks ja laenulepingu sõlmimiseks. I lugemine
 9. Loa andmine Kuusalu Keskkooli algklasside maja ning söökla laienduse ehituse ja projekteerimise avatud menetlusega riigihanke korraldamiseks. I lugemine
 10. Loa andmine Salmistu sadama ehituseks avatud menetlusega riigihanke korraldamiseks. I lugemine
 11. Kuusalu Vallavolikogu 25.10.2000 otsusega nr 30 algatatud Rannaääre, Sauemäe, Mareena ja Märdi  maaüksuste detailplaneeringu kehtestamata jätmine
 12. Vahastu küla Mustametsa kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 13. Enn Kirsmani arupärimisele vastamine (Urmas Kirtsi)
 14. Sulev Valdmaa arupärimisele vastamine (Urmas Kirtsi) (1)
 15. Sulev Valdmaa arupärimisele vastamine (Urmas Kirtsi) (2)
 16. Marti Hääle arupärimisele vastamine (Urmas Kirtsi)
 17. Madis Jõgi arupärimisele vastamine (Margus Soom)
 18. Sulev Valdmaa arupärimisele vastamine (Margus Soom)
 19. Mait Kröönströmi arupärimisele vastamine (Margus Soom)
 20. Info

Margus Soom
volikogu esimees