Uudised ja teated

« Tagasi

Keskpolügooni laiendatud ohualaga seotud ehitustegevustest

Lõppenud on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hange Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala tähistamiseks ning reaalsete ettevalmistavate tegevustega alustatakse veel käesoleval aastal. Samuti on algamas RMK matkaradade tähistamine ja uue vaatetorni rajamine.

Lisaks varasemale on kaardirakendusele lisatud piiritähistuse skeem matkaradadega ja mõned olulisemad projektjoonised:

http://www.kaitseministeerium.ee/…/eesmargid-t…/planeeringud