Uudised ja teated

« Tagasi

Grupinõustamine Kuusalu valla lapsevanematele

Kuusalu Hariduse Tugikeskus ootab grupinõustamisele Kuusalu valla lapsevanemaid, kes otsivad toimivaid lahendusi õpi- ja käitumisraskustes lapse toetamiseks. Osaleda saavad kuni 14 lapsevanemat (nii emad kui isad, võimalusel mõlemad). 5 kohtumist, mis toimuvad korra kuus Kuusalu rahvamajas, algavad 19. jaanuarist.
Iga kohtumise teema on erinev, gruppi juhivad nõustajad - psühhodramaatikud Ene Velström ja Mihkel Velström.

Kasutatakse grupinõustamise ja supervisiooni meetodeid, et toetada lapsevanemaid eluga igakülgselt paremini toime tulema, leidma keerulistes suhteolukordades toimivamaid lahendusi. Oluline on seejuures grupikaaslastega suhtlemine ja kogemuste vahetamine. Grupinõustamises loome turvalise ja avatud õhkkonna, kus kõigil on võimalus aktiivselt osaleda. Õppimine toimub kogemuspõhiselt.  Kohtumiste täpsed teemad valime vastavalt grupi vajadustele.

Kohtumised toimuvad:
Pühapäeval, 19. jaanuaril
Laupäeval, 22. veebruaril
Laupäeval, 28. märtsil
Pühapäeval, 26. aprillil
Laupäeval, 16. mail
Iga koolituspäev on kell 10-16.

Grupinõustamise näidisteemad:
• Mina ja minu isiksus ning minu isiklik areng - milline ma enda silmis olen, mina kui eneseteostaja, õppija
• Mina kui lapsevanem, perekonna liige - kuidas sobitun perekonna süsteemi, kuidas näen pere ja lapsi; lapsevanemaks olemise tugevused ja arenguvajadused, minu kui lapsevanema minevik, olevik ja tulevik
• Mina ja paarisuhe (või selle vajamine) ning võrgustik minu ümber - kes on minu partner, keda ma vajan; milline on võrgustik üleüldiselt minu ümber ja kuidas see toimima peaks (millised on minu toetusmehhanismid ja koostööpartnerid)
• Mina ja minu tööalane elu - millist tööd ma teen, teha soovin ja miks see nii on ning kus on selles vajadusel arenguvõimalused
• Mina ja ühiskond - kuidas ma tahan panustada ühiskonda, kuidas selle liige olla, kuidas selle poolt hoitud olla


Grupinõustamisel osalemise tasu on osalejale kokku viie korra peale 25 eurot. Tasuda tuleb arve alusel hiljemalt 30. detsembriks.

Grupinõustamisele registreerumiseks palume hiljemalt 10. detsembriks registreeruda: https://docs.google.com/forms/d/1f4lLJSpV4T1BKhTxqYQE5d54VJDpKLRfUO5GGbsu65A/edit
Kohtumistel teeme ühise söögilaua, kuhu palume igaühel midagi kaasa võtta.

Grupinõustamisi viivad läbi:

Ene Velström - suhtlemistreener, koolitaja, grupiterapeut (psühhodraama TEP Trainer-Educator-Practitioner in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherpy ), üle 20-aastase kogemusega täiskasvanute koolitaja, kogenud grupi- ja individuaalsupervisioonide ning nõustamiste läbiviija. Ene on ka tütar, õde, abikaasa, kolme lapse ema, ämm, seitsme lapse vanaema, kogukonna liige.
Mihkel Velström - psühholoog, lõpetanud andragoogika kõrvaleriala, psühhodraama grupijuht, viinud viimase kaheksa aasta jooksul läbi täiskasvanute koolitusi, nõustamisi ja supervisioone ning neli aastat tegutsenud erivajadustega laste tugiisikuna. Mihkel on kolme lapse isa, abikaasa, poeg, vend.