Uudised ja teated

« Tagasi

Scoutsrännak 20. märtsil

Kuusalu vallavalitsus andis kooskõlastuse Scoutspataljoni korraldatavale Scoutsrännakule, mis toimub 16.-20. märtsil.

Osalevate tsviil- ja kaitseväelaste arv:  1700
Kavandatava tegevuse kirjeldus: Rännak

Lisatingimused:

 • mootorsõidukite kasutamine:   veoauto (transport)  1 tk
 • maastur (toetus)  5 tk
 • soomuk (meditsiin)  2 tk
 • raskerelvad    -    
 • tulirelvade kasutamine:  -
 • laskemoona kasutamine:   -
 • imitatsioonivahendite kasutamine:  -
 • kaevikute rajamine:    -
 • ajutiste ehitiste rajamine:   -
 • tule tegemine:    -
 • tuleohtlike vahendite kasutamine:  -
 • metsateede sulgemise ajavahemik:  -
 • maa-ala märgistamine: infotahvlid, teeviidad

muu info: Looduskaitsealadel masinatega väljaspool selleks ette nähtud teid ei liigelda, va Keskkonnaametiga kooskõlastatud aladel. Sihtkaitsevöönditesse tegevusi planeeritud pole. Masinaid kasutatakse ainult rännaku raja ülespanemiseks ja maha võtmiseks, logistiliseks- ja meditsiini toetuseks. Rännakujärgselt likvideeritakse kõik puudused. 16.03.2020 toimub rännaku raja testimine staabi- ja tagalakompanii isikkoosseisu poolt, 20.03.2020 toimub Scoutsrännak 2020, millest võtab osa ca 1700 inimest.

Harjutuse korraldamise ja ohutuse eest vastutav kapten Marek Vainumäe, marek.vainumae@mil.ee, +372 5094562.

Vaata rännaku marsruuti.