Uudised ja teated

« Tagasi

Avatud on „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” taotlusvoor

Avati uus „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvoor. Kuusalu vallas on puudega inimesi 569, toetust antakse 7440 eurot 1 elupinna kohandamise jaoks. Puudega isikul või tema esindajal tuleb esitada vallavalitsusele vabas vormis taotlus hiljemalt 9. märtsiks 2020.

Avalduses märgitakse:
1) kohanduse saaja andmed (nimi, isikukood, rahvastikuregistrijärgse elukoha aadress, puuet tõendavad dokumendid);
2) taotleja seadusliku esindaja andmed, kui taotleja on alaealine või piiratud teovõimega isik;
3) kohandatava eluruumi andmed;
4) eluruumi füüsilise kohanduse kirjeldus;
5) kolm hinnapakkumist.

Toetust saab kasutada, et kohandada puudega isiku eluruum erivajadusest tingitud liikuvus-, hügieeni- ja köögitegevuste parandamiseks.
Liikuvuse parandamiseks saab toetust kasutada ukseavadel lävepakkude eemaldamiseks, uksekünniste või laetõstuki paigaldamiseks. Eluruumi sissepääsule võib panna uksekünnised, ukseautomaatika. Hoone välisukse ja eluruumi vahelise käiguteele saab paigaldada platvormtõstuki, sissepääsule ja hoone territooriumile on võimalik panna invavahendeid, rajada kaldtee. Toetust võib kasutada ka näiteks aiavärava automaatika paigaldamiseks, ohutust tagava piirde rajamiseks.
Hügieenitoimingute parandamiseks võib pesuruumis asendada vanni dušiga, paigaldada inva-WC-poti või invakraanikausi. Köögis saab tööpinna ja tehnika tuua madalamale, paigaldada automaatika kütte, ventilatsiooni, valgustuse, ukseluku või valvesignalisatsiooni juhtimiseks.

Lisainfo: hoolekandespetsialist Aigi Reinomägi, aigi.reinomagi@kuusalu.ee; 606 6381.