Uudised ja teated

« Tagasi

Kriisiinfo 16. märtsi hommiku seisuga

Tänased olulisemad arengud seoses kriisiga:

❗️Hommikul oli haridusjuhtide ja vallavalitsuse kohtumine Zoom videoplatvormi kaudu. Olukord lasteaedades-koolides on rahulik. Koolid on kaugõppeks valmis, probleeme tekitas e-kooli kokkujooksmine tõenäolise ülekoormuse tõttu. Lasteaedadesse on toodud mõned lapsed (Kuusalu 5, Kiiu 4, Kolga 2, Vihasoo 1). Alates teisipäevast on Vihasoo lasteaed kinni, kuna kõik lapsed saavad jääda koju.
Koolid on laenutanud välja arvuteid lastele, kellel neid kodus pole.

❗️Loodud on Kuusalu valla kriisitelefoni number 5300 4752, kust saab tööpäeviti kell 8.00-17.00 infot valla teenuste kohta. Töötab ka valla tavapärane üldnumber 606 6370.

❗️Vallamaja uksed on kinni ning probleemide ja küsimuste lahendamiseks palume kasutada vastava ametniku kontaktandmeid.

❗️Vallavalitsus on ette valmistamas Kuusalu keskkooli õpilaskodusse kriisikodu neile, kes vajavad isolatsiooni ning kellel pole kuhugi minna.

❗️Muudatused vallaeelarves: suunata raha kriisifondi. Peame arvestama nii kriisist tingitud lisakuludega kui ka tulude võimalike äralangemistega. Selleks lõikame ära kulud ja investeeringud, mis pole vältimatud.

❗️Sotsiaalteenistus jätkab nõustamist ning taotluste vastuvõttu telefoni ja elektrooniliste kanalite kaudu. Jätkub koduteenuse osutamine. Sotsiaaltransporditeenust kasutada eelkõige hädavajalikel protseduuridel. Oleme valmis pakkuma tuge abivajajatele ja üksikutele eakatele, kes kriisiolukorras ei saa toetuda oma lähedastele. Abivajavast isikust teavitamine tel 5196 8482 või 5191 4206.

❗️Oleme laiendanud kriisikomisjoni koosseisu, sinna kuuluvad lisaks vallavalitsuse liikmed, perearstide ja politsei esindajad. Järgmine komisjoni videokoosolek on teisipäeva hommikul.

❗️Kuusalu valda puudutav kriisiinfo on kokku kogutud lehele https://www.kuusalu.ee/kriisiinfo. Info täieneb!