Uudised ja teated

« Tagasi

Kuusalu valla kriisiinfo 18. märtsi seisuga

Kuusalu valla kriisiinfo 18. märtsi seisuga.

Mida on uut võrreldes eilsega:

 • Alates 16. märtsist kuni kriisiperioodi lõpuni on lasteaia kohatasu päevapõhine ehk vanemad maksavad ainult nende päevade eest, kui laps on lasteaias käinud. Vallavalitsus reguleerib korraldusega kohatasu küsimise uued põhimõtted.
 • Kuusalu Kunstide Kooli (KKK) õppetasu jääb kehtima, sest tunnid toimuvad koduõppel, nagu tavakoolideski. Siinkohal kiidame leidlikke õpetajaid, kes on leidnud meetodeid pilliõppeks läbi videotunni!
 • Peredega, kes satuvad lasteaia kohatasu või KKK kohatasu tõttu makseraskustesse, tegeleb meie sotsiaalosakond eraldi. Täpsem info lähiajal!
 • Neljapäeval (19.03) avab SMIT uue sünni registreerimise teenuse aadressil www.rahvastikuregister.ee. Sünni registreerimise avaldust e-teenuse kaudu saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanemad.
 • Aitame neid, kes end ise aidata ei saa. Kui märkate isikuid, kes on jäänud üksi ja vajavad abi, palun teavitage 5196 8482 või 5191 4206, teates nimetada isiku nime, aadressi ja abivajaduse (nt ravimite, esmatarbekaupade kättesaadavuse probleem).
 • Otsime vabatahtlikke, kes aitaks varustada ravimite ja esmatarbekaupadega karantiinis viibivaid leibkondi. Vajalike kaupade toimetamine leibkonnani toimub kontaktivabalt, st kaup jäetakse abivajajatele ukse taha. Vallavalitsus on valmis kompenseerima sõidukulud kehtestatud normide piires juhul, kui kohaletoimetamise on tellinud valla sotsiaalteenistus.
 • Vabatahtlikul anda endast märku alvi.karp@kuusalu.ee ja kirjutada, mis piirkonnas on tal võimalik vajadusel abiks olla.
 • Tänase seisuga on meile endast teada andnud juba viis vabatahtlikku, suur tänu neile! Väga tore on näha, et üksteise aitamine käib ka küla- ja kogukonnapõhiselt!
 • Prügivedaja AS Keskkonnateenused saatis valda kirja, et jäätmevedu toimub, nagu lepingus kirjas ja muudatusi ei planeerita: "Oleme soovitanud oma klientidele, et nad ei läheneks meie töötajatele lähemale kui 2 meetrit ja ühtlasi tagaksid, et mahutitele pääseks ligi nii, et vahetu inimeste kontakt poleks vajalik. Füüsilise klienditeeninduse oleme ajutiselt sulgenud, st me ei võta kliente vastu üheski meie kontoris. Kõiki vajalikke toiminguid saab teha kas telefoni või e-kirja teel või vajadusel meie E-iseteeninduses. Oma kliente oleme informeerinud, et kui majapidamises on keegi teadvalt viirusesse nakatunud või on olemas kahtlus, et ollakse nakatunud, siis mitte koguda jäätmeid liigiti, vaid koguda need suletavasse kilekotti ja panna olmejäätmete hulka. Seda põhjusel, et liigiti kogutud jäätmed lähevad käsitsi sorteerimisse ja seetõttu on olemas oht töötajate nakatumiseks."
 • Kiiu jäätmejaam jääb praeguse seisuga avatuks!
 • Teade ettevõtjatele: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium lõi koroonaviiruse COVID-19 leviku tõttu kannatada saanud ettevõtjatele ühtse kontaktpunkti, kus saab oma murede ja küsimustega riigi poole pöörduda. Vaata https://www.mkm.ee/…/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviir…. Kontaktipunkti teine tase on meiliaadress covid19@mkm.ee. Sinna tasub pikemalt kõhklemata pöörduda kõigil ettevõtjatel, kes ei leidnud enda küsimusele vastust KKK veebilehelt. Kolmas tase on ettevõtetele suunatud webinar'id Zoom keskkonnas, kus esitletakse uut informatsiooni ning vastatakse küsimustele n-ö „otse-eetris". Webinar'id toimuvad vastavalt vajadusele ning toimumisaegade info leiab jooksvalt MKMi kodulehe avalehelt.
Kuusalu vallaga seotud kriisiinfo: https://www.kuusalu.ee/kriisiinfo