Uudised ja teated

« Tagasi

Salmistu ranna- ja sadamaala haldaja leidmise konkurss

Kuusalu vallavalitsus kutsub osalema kirjaliku enampakkumisel Salmistu ranna- ja sadamaala haldaja leidmiseks. Enampakkumise võitajaks kuulutatakse kõige kõrgemat kuutasu pakkuv osaleja, kellega sõlmitakse haldamise leping. Salmistu ranna- ja sadamaala haldaja võtab endale Salmistu rannaala (katastritunnus 35201:001:0651 kuni ojani) ja Salmistu sadamaala (katastritunnus 35201:002:0808 kuni MTÜ Salmistu Paadimees merekonteinerini) haldamise ja kohustub osutama teenuseid:

  • koristus- ja prügiveoteenuste korraldamine, sh vähemalt kuue prügikasti tagamine rannaalale ja kahe prügikasti tagamine sadamaalale ning nende tühjendamine;
  • senise avaliku välikäimla haldamine ja korrashoid või kahe ajutise välikäimla paigaldamine ning nende haldamine ja korrashoid;
  • vähemalt kolme riietuskabiini tagamine rannaalal;
  • sõidukite parkimise korraldamine;
  • slipi kasutuse korraldamine ja ligipääsu võimaldamine, sh võimaldada tasuta slipi kasutamist vabatahtliku merepääste kahele alusele;
  • haldajal on lubatud pakkuda Salmistu ranna- ja sadamaalal omapoolseid teenuseid (toitlustamine, laenutus jne).

Kuusalu vallalt ei kaasne haldajale kohustuste täitmiseks elektri-, energia- ega vee- ja kanalisatsiooni ühendust. Teenuse osutamise periood on 15.05.2020 kuni 15.09.2020, mis võib lüheneda tulenevalt Salmistu sadama ehitushanke tulemusel leitud ehitaja tööde ajagraafikust.

Pakkumused tuleb esitada meilile vallavalitsus@kuusalu.ee, lisades teema „Salmistu rannaala haldaja", hiljemalt 6. aprillil 2020 kell 12. 

Informatsioon enampakkumise kohta saab meiliaadressilt kair.tammel@kuusalu.ee.

Enampakkumise võitjaga sõlmitakse teenuse osutamiseks Salmistu ranna- ja sadamaala haldamise leping. Lepingu projektiga on võimalik tutvuda Kuusalu valla kodulehel.