Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 39.  istung toimub kolmapäeval, 05. augustil 2020 kell 8:15 Kiiu mõisas (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Loa andmine riigihanke "Salmistu sadama rekonstrueerimise I etapp"  lepingu sõlmimiseks. II lugemine
2. Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna arengukava muutmise algatamine
3. Andineeme küla Vaino ja Taneli kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
4. Loksa Vallavolikogu 08.07.2005 otsusega nr 28 kehtestatud Kasispea küla Vaheoja kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
5. Info

Värner Lootsmann
volikogu esimees