Uudised ja teated

« Tagasi

Maa-ameti enampakkumine Kuusalu vallas

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis
Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele
ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva
kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord) ning lähtudes
keskkonnaministri 15.04.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/171 antud volitustest.

Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee alates teate avaldamisest kuni 11.09.2020.

Kuusalu vallas on enampakkumisel kaks maatükki Kiiu alevikus.

Vaata täpsemat infot ning enampakkumisel osalemise tingimusi SIIT.