Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 42.  istung toimub kolmapäeval, 16. septembril 2020 kell 8:15 Kiiu mõisas.

PÄEVAKORRA PROJEKT

  1. Spordi treeningrühmade toetamise kord
  2. Kuusalu valla haridustöötajate töötasustamise alused
  3. Kuusalu Eakate Kodu tegevuse lõpetamine
  4. Kuusalu Vallavolikogu 27.01.2010 otsusega nr 5 kehtestatud Soorinna küla Mõisaääre ja Mäeveeru kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
  5. Hara küla Viki, Lauri, Lauri-Kalda, Eduri ja Liisa kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine
  6. Mait Kröönströmi arupärimisele vastamine (Urmas Kirtsi)
  7. Info

Värner Lootsmann
volikogu esimees