Uudised ja teated

« Tagasi

Võlanõustamine Kuusalu vallas

Võlanõustamisteenuse eesmärk on koos võlgnikuga otsida ja leida võlgnevuse vähendamise või likvideerimise võimalusi, vältida uute võlgnevuste teket toimetulekuvõime tugevdamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. Teenus on rahvastikuregistri järgsele Kuusalu valla elanikule tasuta.
Võlanõustamine on nõustav teenus, ei anna rahalist abi.
Teenuse raames loetakse võlgnevuseks olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.


Probleemid ja raskused, mille puhul on soovitav pöörduda võlanõustaja poole: üürivõlg, telefonivõlg, laen eraisikult või pangalt, liising, järelmaks, maksuvõlg, trahvid, viivised, elatisraha võlg, krediitkaardi võlg, eluasemelaen, õppelaen, käendus.


Võlanõustamisteenuse saamiseks
1. Esita avaldus vallavalitsusele
2. Teenusele minnes võta kaasa isikut tõendav dokument ja dokumendid võlakohustuste kohta

Info: tööpäeviti telefonil 5196 8482 või alvi.karp@kuusalu.ee.