Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu otsustas Kuusalu Eakate Kodu sulgemise

Kuusalu vallavolikogu otsustas eile, 16. septembril lõpetada Kuusalu Eakate Kodu tegevuse. Vallavanema sõnul pole otsus kindlasti kerge, kuid risk, et me ei suuda tagada eakate turvalisust, kaalub üle eakatele uue elukoha leidmise ebamugavuse.

Kuusalu Eakate Kodu asub tervisekeskusega samal korrusel, kus elavad praegu koos 7 inimest, kohti on kokku 9 – suvel üks klient lahkus meie hulgast jäädavalt ning teine läks koju. Kõikidele eakatele on pakutud abi uue hooldekodukoha leidmisel ning transporti kolimiseks. Kõige lähemal asub Loksa hooldekodu, kes on nõus kõik meie hoolealused vastu võtma. Lõpliku otsuse, millisesse hoolekandeasutusse kolitakse, teevad eakate kodu kliendid koos lähedastega.

Seadus ütleb, et omavalitsus on kohustatud korraldama üldhooldusteenust, kuid ei pea pakkuma seda oma territooriumil, hetkel on 28 Kuusalu valla elanikku üle Eesti hooldekodudes valla rahalise toetusega lisaks 7 Kuusalu Eakate Kodu kliendile.

Miks sellise otsuseni jõuti?

Kuigi on elatud ruumikitsikuses, pole seni probleeme olnud, on saadud hakkama ning leitud lahendusi. Teema tõusis fookusesse kevadisel koroonaperioodil, kui tuli nentida, et eakate kodu ruumiline planeering ei ole viiruse tõkestamiseks piisav.
Juulis esitas oma hinnangu Kuusalu tervisekeskus, kus perearstid tõid välja, et eakate kodus puudub isolaator, kuhu COVID-19 haigeid isoleerida; puudub tsoon kontaktsetele; puudub külalistetuba; puudub võimalus ratastoolipatsiente õue viia, läbimata perearstikeskuse ruume, mis COVID-19 leviku korral mõeldamatu; puudub personali riietusruum, nakkuse korral puudub lüüs puhta ja musta tsooni vahel; välisuks on perearstikeskusega ühine ning lisaks asuvad samas majas laste ja noorte tugikeskus ning politsei ruumid; personali arv ei võimalda tsoonide vahel jaotamist – korraga tööl 1 hooldaja ja koristaja; planeering ja pindala ei võimalda olemasolevaid ruume ümber ehitada, et saaks järgida kehtestatud reegleid võimaliku epideemia korral.

Kuusalu vallavalitsus on kaalunud erinevaid võimalusi, arutanud samalaadsete teenuste pakkujatega, kas nad oleksid valmis investeerima ning ehitama kaasaegse hooldekodu, kus oleksid tagatud kõik nõuded ja teenuse kvaliteet. Protsess on pikaajaline ning koroonaviiruse uueks laineks uut lahendust ei jõua teostada. 

Ka puuduvad võimalused Kuusalu Eakate Kodu ümberehituseks ning pole ka kohta, kuhu paigutada kliendid nii, et oleks võimalik rakendada kõiki viiruse tõkestamise meetmeid. Ning selles olukorras ei ole võimalik teenuse osutamist jätkata, kuna sellega seatakse ohtu eakate tervis ja elu.

Kuusalu eakate kodu töötajad, kliendid ning nende lähedased olid sulgemise plaanist juba varem teadlikud ning nüüd esitatakse ka ametlik volikogu otsus.