Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 43.  istung toimub kolmapäeval, 07. oktoobril 2020 kell 8:15 Kiiu mõisas (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

  1. Kuusalu valla eelarvestrateegia 2021-2024 kinnitamine – I lugemine
  2. Kuusalu valla 2020. aasta III lisaeelarve kinnitamine – I lugemine
  3. Kuusalu Vallavolikogu 18.03.2004 määruse nr 8 „Kuusalu Eakate Kodu põhimääruse kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
  4. Spordi treeningrühmade toetamise kord
  5. Andeka sportlase ja eduka tulemuse toetamise kord
  6. Kuusalu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 koostamise algatamine
  7. Kuusalu valla Kuusalu ja Kolga kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukavad aastateks 2015-2025 lisa koostamise algatamine
  8. Salmistu küla Külaserva, Segametsa ning Ilo kinnistute detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine
  9. Kaberla küla Mikle ja Välja kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande avalikustamine
  10. Info

Värner Lootsmann
volikogu esimees