Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 44.  istung toimub kolmapäeval, 04. novembril 2020 kell 8:15 Kiiu mõisas (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).

PÄEVAKORRA PROJEKT

  1. Kuusalu vallavanema valimine ning vallavanema töötasu ja hüvitiste määramine
  2. Kuusalu Vallavalitsuse liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine ning vallavalitsuse liikmete hüvitise määramine
  3. Kuusalu valla eelarvestrateegia 2021-2024 kinnitamine – II lugemine
  4. Kuusalu valla 2020. aasta III lisaeelarve kinnitamine – II lugemine
  5. Kuusalu valla 2021. aasta eelarve kinnitamine – I lugemine
  6. Kuusalu valla noortevolikogu põhimäärus
  7. Kuusalu Vallavolikogu 26.05.2010 määruse nr 11 "Kuusalu Kunstide Kooli põhimäärus" kehtetuks tunnistamine
  8. Pärispea küla Lääne kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine
  9. Kuusalu tee 33 I korruse ruumide üürile andmine
  10. Info

Värner Lootsmann
volikogu esimees