Uudised ja teated

« Tagasi

Meeldetuletus meie valla tublimatele noorsportlastele: toetusvoorud

Võimalik on küsida kahte liiki toetust/preemiat
  • ANDEKA SPORTLASE toetusvoor on tähtajaline, taotlusi ootame 16. novembriks.
  • EDUKA TULEMUSE toetust võib küsida igal ajal. Preemiat makstakse vaid väga silmapaistva sportliku tulemuse eest.

Mõlema toetuse eeldus on, et noorsportlane on 12-26aastane ning ta on rahvastikuregistri andmetel Kuusalu valla sissekirjutusega.

Kindlasti palume enne taotlemist tutvuda vastava rahastuskorraga: https://www.riigiteataja.ee/akt/408102020018, andeka sportlase vooru reguleerib § 3 ja eduka tulemuse toetamist § 4.

Taotlemine käib esimest korda taotluste esitamis- ja menetlussüsteemi SPOKU kaudu, vormidele pääseb ligi siin: https://piksel.ee/spoku/kuusalu/index.php?module=208&op=0

Lisainfo: Ere Uibo, 526 8387, ere.uibo@kuusalu.ee.