Uudised ja teated

« Tagasi

Koha-aadresside määramine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et on koostatud korralduse eelnõu muuta kehtetuks Kassi tee liikluspind, muuta Mäepea külas asuva Raja tee liikluspinna ruumikuju ning määrata uue liikluspinna nimeks Raja põik. Ruumikuju muutmise vajadus tuleneb sellest, et oleks tagatud ruumiandmete seaduses sätestatud liikluspinnajärgne adresseerimine. Raja tee 2 kinnistule on hetkel juurdepääs tagatud Kassi tee liikluspinnalt, kuid aadress on määratud Raja tee järgi. Piirkonna maaomanikud on esitanud vallale ettepanekud adresseerida kogu piirkond Raja tee järgi. Omanike taotluste alusel ja piirkondliku ühtsuse tagamiseks esitab Kuusalu Vallavalitsus ettepaneku muuta liikluspindade kuju ja nime nii, et Raja tee algab Kiiu-Jaanukse teest kuni Raja tee 5 kinnistuni, kogupikkus on 295 m. Kavandatavast Raja tee liikluspinnast kagu suunas kulgeva liikluspinna nimeks teeme ettepaneku määrata Raja põik. Kavandatava Raja põik liikluspinna pikkus on 65 meetrit ning selle alusel adresseeritakse neli hoonestamata katastriüksust. Eelnõuga saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses aadressil Mõisa tee 17, Kiiu alevik, Kuusalu vald, 74604 Harju maakond kantselei tööaegadel (E, T, N 8.00–16.00, K 8.00–18.00) ning kodulehel www.kuusalu.ee. Muudatusega seotud arvamusi ootame 3. detsembriks 2020 Joel Jürgensi (lepinguline Kuusalu vallavalitsuse töötaja aadressiandmete korrastamises) aadressile joel.jurgens@online.ee või helistades numbrile +372 5354 9169.

Vaata EELNÕUD
Vaata SKEEMI
Vaata UUSI AADRESSE

 

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et on koostatud korralduse eelnõu määrata Salmistu külas asuvale liikluspinnale Kiviaia tee uueks kohanimeks Kuru tee ning samas piirkonnas asuva Kuru tee liikluspinna uueks kohanimeks Metsakuru tee. Kohanimede muutmise vajadus tuleneb kohanimede unikaalsuse tagamise nõudest ja katastriüksuste liikluspinna järgi adresseerimise kohustusest.  Hetkel on määratud Salmistu külas aadressid: katastriüksus Kuru ja tänav Kuru tee. Selle tulemusel ei ole tagatud nende kohanimede unikaalsus. Ajalooline Kuru kinnistu asub planeeritava Kuru tee lõpus. Liikluspinna Kiviaia tee asemel Kuru tee nime kasutuselevõtuga teisel pool 11267 Kuusalu-Valkla teed, on vajalik määrata varasemalt Kuru teena kasutusel olnud liikluspinnale uus kohanimi. Kuru katastriüksuse omanikud on esitanud ettepaneku määrata Kiviaia tee uueks kohanimeks Kuru tee ning senise Kuru tee uueks kohanimeks Metsakuru tee. Eelnõuga saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses aadressil Mõisa tee 17, Kiiu alevik, Kuusalu vald, 74604 Harju maakond kantselei tööaegadel (E, T, N 8.00–16.00, K 8.00–18.00) ning kodulehel www.kuusalu.ee. Muudatusega seotud arvamusi ootame 3. detsembriks 2020 Joel Jürgensi (lepinguline Kuusalu vallavalitsuse töötaja aadressiandmete korrastamises) aadressile joel.jurgens@online.ee või helistades numbrile +372 5354 9169.

Vaata EELNÕUD
Vaata UUSI AADRESSE