Uudised ja teated

« Tagasi

Rahvakultuuriringide toetused 2021. aastaks

Kuusalu vallavalitsuse 17. detsembri otsusega nr 791 on kinnitatud rahvakultuuriringide toetused 2021. aastaks:

Väljavõte korraldusest:

1. Kinnitada Kuusalu valla 2021. aasta eelarvest toetatavate rahvakultuuriringide toetuse jaotus:
1.1 MTÜ Vihasoo Kultuuriselts Rahvatantsurühm 594 eurot
1.2 MTÜ Vihasoo Kultuuriselts Segakoor 810 eurot
1.3 MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts Viisiveeretajad 810 eurot
1.4 MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts Rahvatantsurühm Tiiu 1650 eurot
1.5 MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts Rahvatantsurühm Viimikud 1200 eurot
1.6 MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts Puhkpilliorkester 1200 eurot
1.7 MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts Kolga-Kuusalu kammerkoor 1650 eurot
1.8 MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts Meeskoor 880 eurot
1.9 MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts Kabujalake 880 eurot
1.10 MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts Rahvamuusika ansambel 880 eurot
1.11 Kolga Rahva Tantsu Selts Rahvatantsurühm 1650 eurot
1.12 MTÜ Kuusalurahva Teater Näitetrupp 1650 eurot
1.13 MTÜ Hea Tuju Esmaspäev Segakoor 1200 eurot

***

Soovime meie tublidele rahvakultuuriringidele tulemuslikku ja kultuurset uut aastat!