Uudised ja teated

« Tagasi

Lindude gripp jõudis Eestisse

Tallinnast Stroomi rannast eelmisel nädalal leitud kühmnokk-luigel tuvastati väga nakkav ehk kõrge patogeensusega lindude gripi tüvi H5N8. Kuna lindude gripp levib kiiresti, on oluline taudi ennetamine ja selle avastamisel kohene abinõude rakendamine.

Jagame mõned olulised nõuanded:

Mida teha kui leiate surnud linnu või kodulind sureb:

-    kui leiate hukkunud veelinnu (hani või luik), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kull, kotkas) korjuse, siis palume sellest teavitada telefonil +372 605 4767.  
-    Kodulinnu surmast teavitada veterinaararsti, kellelt saate edasised suunised.

Kodulindudel esinevad lindude gripi kliinilised tunnused

 • loidus,
 • isu vähenemine,
 • munatoodangu järsk langus,
 • kõhulahtisus,
 • hingamisraskused,
 • eritis silmadest,
 • närvinähud,
 • peapiirkonna, peamiselt harja ja lokutite turse ja sinakus,
 • kodulindude suremus võib ulatuda kuni 100%-ni.

Selliste tunnuste korral palun võtke kohe ühendust veterinaararstiga.

Raskete tagajärgede ära hoidmiseks nii endale kui ka linnukasvatussektorile laiemalt, kaitske oma linde bioturvalisuse meetmetega:

 • pidage linde sisetingimustes. Juhul kui  see ei ole võimalik, välistage lindude kontakt vee- ja metslindudega,  kasutades välitingimustes aiaga piiratud ja võrguga kaetud ala ning katusealust söötmis- ja jootmiskohta;
 • pidage parte ja hanesid teistest kodulindudest eraldi;
 • hoidke sööta, allapanu ja muud materjali sellises kohas, kus ei ole võimalik kokkupuude vee- ja metslindudega;
 • ärge lubage kõrvalisi isikuid linnupidamishoonesse ega lindude pidamiseks piiritletud alale;
 • vahetage riided ja jalanõud ning peske ja desinfitseerige käed enne linnupidamishoonesse sisenemist;
 • korraldage sõidukite liikumine oma territooriumil nii, et lindudel ei oleks kokkupuudet transpordivahenditega;
 • tooge välisriigist linde või haudemune vaid pädeva veterinaarasutuse väljastatud sertifikaadi alusel;
 • ärge lubage välismaalt pärit isikuid linnupidamishoonesse või lindudega kokku puutuda vähemalt 48 tundi peale nende saabumist riiki;
 • munad, suled, tapasaadused jne säilitage või hävitage sellises kohas, kuhu ei ole ligipääsu teistel lindudel;
 • haiguse kahtluse korral teavitage kohe veterinaararsti, eraldage haiged linnud tervetest;
 • hoidke karja juurde toodavad linnud eraldi vähemalt 30 päeva, sel ajal veenduge lindude tervises ning lubage karja ainult terveid linde.

Lindude gripi korral linde ei ravita. Kui haigus jõuab linnupidamishoonesse, siis kõik seal elavad kodulinnud hukatakse Põllumajandus- ja Toiduameti järelevalveametniku kontrolli all nakkuse edasise leviku tõkestamiseks. Sööt, söödanõud, jäätmed ja muu materjal, mis võib olla viirusega saastunud, töödeldakse või hävitatakse järelevalveametniku juhiste kohaselt viiruse hävimist tagaval viisil.

Rohkem infot lindude gripi kohta https://pta.agri.ee/lindude-haigused#lindude-gripp.